Forsiden / Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

Utleie mørk fiber

KystTele kan tilby utleie av mørk fiber på de fleste kabelstrekningene de disponerer. Både korte delstrekninger og lengre regionale strekninger er tilgjengelig.

Utleie bølgelengder

KystTele lyssetter selv ikke sine fibre, men kan tilby delstrekninger med passive optiske multiplexere hvor kunden kan lyssette sine kanaler.

Telelosji

Gjennom Telelosji tilbyr KystTele plass til transmisjonsutstyr til våre infrastukturkunder og også til våre kunders kunder.

Konsulenttjenester

KystTele tilbyr konsulenttjenester for utbyggingsprosjekter innen fiber og bredbånd

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no