Forsiden / Markedsoversikt

Markedsoversikt

KystTele er et av de få selskapene i Norge som driver som et rent fiber infrastrukturselskap. Vi lyssetter ikke vår egen kabel og konkurrerer derfor i de fleste tilfeller ikke med våre egne kunder.

Kunder

Som et av de få fiberselskapene i Skandinavia er vårt hovedområde å være ”carriers carrier”. Våre hovedkunder er derfor operatører og store firmaer som ønsker å ha kontroll over fiber og eget nettverk.

Samarbeidspartnere

KystTeles fiberkabler er forlagt over et vidt geografisk område. Vi har derfor lagt stor vekt på å inngå beredskaps- og vedlikeholdsavtaler med lokale firmaer for å sikre raskest mulig reparasjon og høyest mulig oppetid for vår infrastruktur.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no