Forsiden / KystTeles fibernett / Polarsirkelkabelen

Polarsirkelkabelen

Polarsirkelkabelen går gjennom 3 fylker og har 34 landtak og 14 utystyrsrom på veien. Total lengde er 1004 km.

Feilmeldinger

Det er for tiden ingen kjente feil i nettet

Planlagt arbeid

Det er for tiden ingen arbeider i nettet

Kontakt oss

Telefon: 77 04 24 00
E-post: post@kysttele.no